Zaradenie pravidelných umeleckých aktivít v rámci pracovného týždňa je čoraz žiadanejšou formou obohacovania a kreovania firemnej kultúry, či rôznorodých kolektívnych platforiem. Vďaka odborne a atraktívne vedeným kolektívnym hudobným činnostiam dokážete vo vašej firme / súbore / kolektíve posilňovať vzájomné vzťahy, vytárať tímovú synergiu, odbúravať stres a podporovať kreativitu a pracovné nasadenie jednotlivca.

Radi pre vás zostavíme sériu skupinových hudobných ateliérov podľa individuálnych predstáv a potrieb klienta. Tu je k nahliadnutiu niekoľko možností:

tematické hudobné ateliéry

S prihliadnutím na špecifické zameranie vášho tímu, na jeho aktuálne potreby z pohľadu skvalitnenia a posilnenia kolektívnych vzťahov a pracovných výsledkov, vám ponúkame balíky špeciálne nastavených stretnutí. Venujeme sa v nich zefektívneniu konkrétnych oblastí, ktoré pre aktuálne fungovanie vašej spoločnosti pokladáte za najdôležitejšie.

Jedná sa o sériu kolektívnych stretnutí, na ktorých sa formou originálnych, odborne zostavených sérií hudobných hier a činností sústredíme na nasledujúce oblasti:

Komunikácia – posilňovanie komunikačných zručností v internom i externom prostredí firmy / súboru / kolektívu

Kreativita – rozvíjanie kreatívneho myslenia a hľadanie vlastného tvorivého vyjadrenia a vkladu v prospech celého tímu

Relaxácia – aktívna relaxácia, ktorá odbúrava stres, uvoľňuje myseľ a osvieži telo i ducha

Vzhľadom k osobnejšiemu a konkrétnejšiemu zameraniu tematických hudobných ateliérov je vhodné pracovať s menšími skupinami cca 6 – 30 ľudí.

hudobné ateliéry na mieru

Disponujete vlastnou predstavou, akým spôsobom zaradiť a využiť kolektívne hudobné ateliéry pre potreby vašej firmy / súboru / školy? Nakoľko je individuálny prístup ku klientovi jedným z pilierov nášho pôsobenia, vieme po konzultácii s vami pripraviť hudobnú aktivitu prispôsobenú potrebám vášho tímu. Súčasne garantujeme jej odborné zostavenie, aby čo najviac korešpondovala s vašimi požiadavkami, ktorými môžete sledovať konkrétne ciele, alebo vytvoriť novú aktívnu platformu v rámci zveľaďovania firemnej kultúry.

K nahliadnutiu ponúkame niekoľko alternatív:

WARM-UP – zahrievacie hudobné činnosti v časovom rozsahu 20-30 minút. Je možné zaradiť ich ako pravidelnú rannú aktivitu, resp. kedykoľvek počas dňa. Na skupinovom stretnutí sa kreatívnou a dynamickou formou zrelaxujeme a cez dychové a hlasové cvičenia sa prepracujeme k originálnym hudobným hrám a činnostiam postupne sa rozširujúcim na základe skúseností z predchádzajúcich stretnutí . Po určitom čase sami zistíte, ako sa tieto aktivity stávajú aickou súčasťou pracovného týždňa vo vašom tíme. Ideálny časový interval pre stretnutia je 1-3x týždenne.

MUSIC SESSIONS – pravidelné stretnutia s aktívnou hudobnou tvorbou a kolektívnym muzicírovaním formou elementárnej kompozície a riadenej, či voľnej improvizácie. Časový rozsah je približne 40 – 60 minút. Práca s dychom, hlasom a ľahko ovládateľnými hudobnými nástrojmi (boomwhackers, xylofóny, metalofóny a pod.). Originálne interaktívne hudobné hry, ktoré prinesú silné vnútorné prepojenie medzi participantmi a významne tak prispejú k synergii tímu. Ideálny časový interval pre stretnutia je 1-2x týždenne.

firemný zbor

Maximálne originálna forma implementácie hudobných činností vo vašom tíme / firme. Množstvo odborných štúdií, ktoré sa venujú pozitívnemu dopadu zborového spevu na jednotlivca i na kolektív, dokazuje jeho stále málo využívaný, až podceňovaný potenciál výrazne zlepšovať vzťahy a výkonnosť na pracovisku.

„Náš zbor“ nie je vôbec podmienený vstupným predspievaním, či inou formou vokálnej prezentácie. Nevyžaduje predchádzajúcu skúsenosť so zborovým spevom, nemusíte poznať noty. Rovnako nie sú dôležité individuálne muzikálne predpoklady ani predchádzajúca hudobná empíria. Práve naopak – sme povzbudením a výzvou pre všetkých, ktorých predstava spievať vo vokálnom telese fascinuje. Prichádzame s originálnou formou nácvikov, kde prihliadame na jedinečnosť každého novovzniknutého telesa. Spoločné stretnutia sú vedené v tvorivom, radostnom a progresívnom duchu. Spievaný repertoár je zvolený výsostne individuálne, reflektujúc hudobné preferencie, tvorivý potenciál a zameranie kolektívu.

Napíšte nám

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder