LALULA –viac hudby, viac rozumu

Mnoho rokov pôsobím v dvojroli aktívnej koncertnej umelkyne a pedagogičky. V pedagogickej praxi som pracovala s mladými kreatívnymi ľuďmi, ktorí sa pripravovali na náročné povolanie učiteľov hudby. Nakoľko moderná hudobná výchova preferuje viac zážitkové vnímanie hudby ruka v ruke s atraktívnymi hudobnými aktivitami, ako sú elementárna kompozícia, či riadená improvizácia, realizovali sme so študentmi množstvo originálnych hudobných hier a činností. Práve v týchto momentoch som si uvedomovala, že hry primárne určené pre deti môžu byť vďaka niekoľkým modifikáciám výbornou platformou pre kolektívne muzicírovanie pre dospelých. Pracovné kolektívy rôznorodého zamerania sú ideálnou cieľovou skupinou na pravidelnú realizáciu spomínaných aktivít. Tieto prispievajú k významnému zveľaďovaniu firemnej kultúry, ktorá má priamy dopad na chod, rast a konkurencieschopnosť pracoviska. Po realizácii viacerých hudobných ateliérov a workshopov s dospelými participantmi sa mi táto hypotéza potvrdila a odvtedy sa ich realizácia stala popri aktívnej koncertnej činnosti mojou hlavnou pracovnou náplňou i poslaním.

Prečo LALULA?

V roku 2018 som sa intenzívne venovala nahrávaniu nového CD (nominovaného na cenu Radio Head Awars v kategórii Klasická hudba). Jeho názov sme odvodili od poslednej piesne vokálneho cyklu „Galgenlieder“ od slovenského skladateľa Ilju Zeljenku na slová Christiana Morgensterna. Jeho najslávnejšia nonsensová báseň „Das grosse Lalula“ / „Veľká Lalula“ dostáva v Zeljenkovom diele štedrý rozmer nápaditosti, originality a hravosti, ktorý je však podkutý precíznou kompozičnou prácou a hĺbavým, až filozofickým rozmerom literárneho i hudobného diela. Tieto prívlastky vo mne evokujú činnosti, ktoré realizujem na svojich workshopoch a ateliéroch. Slovo Lalula si vďaka svojej zvukomalebnosti mnoho ľudí automaticky asociuje so spevom a hravosťou. A keďže je spev mojim koníčkom i chlebíčkom, na jeho počesť vznikla LALULA.