LALULA prináša originálny, odborne zostavený koncept aktívneho kolektívneho muzicírovania. Vďaka svojej atraktívnej forme ponúka jedinečnú možnosť rozširovania mimopracovných aktivít o kolektívny zážitok na úrovni teambuildingov. Na špeciálne zostavených stretnutiach pracujeme na posilňovaní komunikačných zručností, rozvíjaní kreativity, či aktívnej relaxácii, ktoré významne prispievajú k formovaniu kolektívnych vzťahov, ku vzájomnej spolupráci a pracovnému nasadeniu vo Vašej firme, súbore, či škole.

Radi by ste pre svoj tím, firmu, súbor, či školu sprostredkovali jedinečný zážitok v rámci seminárov, školení, konferencií, sústredení, či teambuildingov?

dozvedieť sa viac

Zaradenie pravidelných umeleckých aktivít v rámci pracovného týždňa je čoraz žiadanejšou formou obohacovania a kreovania firemnej kultúry, či rôznorodých kolektívnych platforiem.

dozvedieť sa viac

Predstavte si, že prídete ráno do práce, kde namiesto pravidelnej pracovnej porady zoberiete s kolegami do rúk boomwhackers, sadnete si k metalofónu, či xylofónu a spoločne si zamuzicírujete.

dozvedieť sa viac

Z pozície dlhodobej umeleckej a pedagogickej praxe Evy Šuškovej, ako aj jej jedinečného odborného a interpretačného zamerania, ponúkame tri základné okruhy odborných seminárov.

dozvedieť sa viac