Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. je vyštudovanou opernou speváčkou a pedagogičkou, ktorá prekračuje zaužívané predstavy o vokálnej interpretácii a prístupe nielen v klasickej hudbe, ale aj v širokom medzižánrovom a medziodborovom umeleckom spektre. V hudobnom svete sa zaraďuje na špicu slovenského vokálneho umenia, o čom svedčia mnohé ocenenia (Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca – 2013, Cena Radio Head Awards v kategórii Album roka – klasická hudba v roku 2016 a ďalšie nominácie v kategórii Klasická hudba – 2017, 2019, Experimentálna hudba – 2018 a Jazzová hudba – 2015, Cena Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony udeľovaná Hudobným fondom – 2017) a opakované účinkovania na významných domácich i zahraničných festivaloch, v operných a koncertných domoch po celej Európe.

Na poli pedagogiky pôsobila štyri roky ako odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde okrem vokálneho umenia realizovala množstvo hudobných činností zameraných na kolektívne muzicírovanie detí a dospelých, ktorí sa primárne hudbe nevenujú. Formou hudobných workshopov a ateliérov sprostredkúva jedinečné umelecké zážitky, pri ktorých pracuje s elementárnymi kompozičnými, vokálnymi a improvizačnými technikami. Súčasne vedie odborné semináre zamerané na rozvíjanie prirodzenej hudobnosti deti, na implementáciu hudobných činností v rámci firemného prostredia a na špecifiká a interpretáciu vokálnej hudby 20. storočia a súčasnosti.

Od septembra 2019 pôsobí ako lektorka medzinárodnej platformy Superar.

Autor fotografie: Boris Németh